Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

Các anh chị em chia sẽ cảm nghiệm tĩnh tâm mùa chay tại Houston tháng 4/2017

Các anh chị em chia sẽ cảm nghiệm tĩnh tâm mùa chay tại nhà thờ St. Christopher, Houston, Mỹ vào tháng 4/2017