Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần,

Xin Ngài hãy đến như cơn gió mát

Thổi vào đời con,

Thổi vào Giáo Hội,

Thổi vào thế giới,

Để đem lại cho chúng con

Sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát.

 

Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong

Chảy vào đời con,

Chảy vào Giáo Hội,

Chảy vào thế giới,

Để cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi,

Và làm bật dậy

Những mầm xanh sự sống nơi chúng con.

 

Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng

Chiếu sáng đời con,

Chiếu sáng Giáo Hội,

Chiếu sáng thế giới,

Để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm,

Nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng,

Đó là làm cho vũ trụ này rực sáng Tình yêu.