Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Hướng dẫn cầu nguyện

Lạy Chúa là Thần khí Sự Sống và Tình Yêu

Lạy Chúa là Thần khí Sự Sống và Tình Yêu,

Xin ban cho con

Một thời để yêu và một thời để sống;

Để con sống vì tình yêu Thiên Chúa,

Để con yêu vì cuộc sống muôn loài.

 

Xin dạy con biết yêu những điều tốt đẹp, cao quý

Và biết ghét những điều đê tiện, xấu xa.

Xin dạy con luôn sống vì những điều mình yêu,

Và dám chết vì những điều mình ghét.

 

Xin cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống

Để mỗi giây phút sống

Con đều cảm nhẫn được niềm hạnh phúc yêu thương.

Xin cho con biết đưa cuộc sống vào tình yêu

Để từng giây phút yêu,

Con đều làm cho cuộc sống thêm giá trị.

 

Cuối cùng,

Xin cho con biết hòa nhập cả hai nên một:

Để sống là yêu và yêu là sống

Vì hiểu được rằng Thiên Chúa Hằng Sống

Cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu. Amen