Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

Bác đã được Chúa sờ chạm và chữa lành bệnh. Hữu Phước – Bà Rịa 09/2011

UntitledVì niềm tin mãnh liệt của bác và vì Chúa thấy được tình yêu thương của các cha và mọi người trong cộng đoàn đối với bác qua những lời nguyện cầu từ trái tim mà Chúa đã chạnh lòng Thương Xót chữa lành cho bác. Vì tình yêu thương mà Chúa đã cho nhân loại thấy thêm được những phép lạ của Chúa vẫn đang xảy ra trên thế giới ngày nay.