Thông Báo

Chứng Nhân

❤️Ngày 25, 26, 27 Tháng 10, 2019 TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Adelaide, Úc Châu

ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ NÓI: “NẾU KHÔNG CÓ CHÚA THÁNH THẦN, CHÚNG TA CHỈ LÀ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO ĐỘI LỐT KI-TÔ HỮU.” 

Mến chào quý cha, quý tu sĩ và anh chị em trong Chúa Thánh Thần!Xin Chúa chúc lành cho quý cha và mọi người.

Thay mặt Ban Tổ Chức con […]

❤️ Ngày 8, 9 & 10 Tháng 11 Năm 2019 TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Austin, TX

QUẢ TIM NÀO CHÚA GHÉP CHO CON?

“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vảo lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt”. (Ê-dê-ki-en 36,26).

ĐỨC THÁNH […]