Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chứng nhân

❤️ 04.28.2019 – CHỨNG NHÂN Tĩnh Tâm Đại Lễ Kính LTXC tại San Jose, California (Phần 2)

HÃY ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA BAO DUNG và TỰA NƯƠNG BÊN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG!

Hôm nay chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ân sủng tột đỉnh của LTXC thương ta và tìm cách thở mạnh mẽ hơn Thần Khí của Chúa Phục Sinh để có thể chia sẻ tình thương đó cho mọi người.

Chứng nhân của Lòng Chúa Thương Xót tại Tĩnh Tâm Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại San Jose, ngày 27-28 tháng 4, 2019

Posted by Minh Bui on Sunday, April 28, 2019
Bé Anna Thảo Huỳnh
Xin Chúa hãy chữa lành cho đứa con tàn tật được toàn vẹn.
Chúa trả lời không. Linh hồn của bé thì vẹn toàn,

và thân xác của bé chỉ là tạm bợ mà thôi.

CHÚA ĐÃ YÊU VÀ CHỌN CON TỪTRƯỚCĐẠI LỄ KÍNH LCTX SAN JOSE 2019

Posted by Minh Bui on Sunday, April 28, 2019

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh