Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Tin hội dòng

❤️ 04.28.2019 – THÁNH LỄ BẾ MẠC Tĩnh Tâm Đại Lễ Kính LTXC tại San Jose, California (Phần 3)

HÃY ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA BAO DUNG và TỰA NƯƠNG BÊN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG!

BẾ MẠC ĐẠI LỄ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀ CHỮA LÀNH 

https://www.facebook.com/hanh1972/videos/2117902024925912/?t=19

Sunday 4/28/2019 BẾ MẠC ĐẠI LỄ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀ CHỮA LÀNH San Jose, California

Posted by Minh Bui on Sunday, April 28, 2019

Mùa Phục Sinh – CHÚA NHẬT II PHỤC SINH Năm C – Cv 5, 12-16; Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19; Ga 20, 19-31

LỜI CHÚA: Ga 20, 19-31 “ Nếu tôi không thấy… tôi sẽ không tin “.

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”

Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! “Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! “Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đa số cũng giống như Thánh Tôma, chưa mấy tin vào Lời Chúa dạy, chưa mấy bị khuất phục vì những việc phi thường Chúa làm, nên nhiều lần làm vụt mất nguồn ân sủng Chúa ban. ước gì lời chúc bình an của Chúa sẽ là nguồn trợ lực cho suốt cuộc đời chúng con. Chúng con chỉ có bình an thực sự khi tin tưởng phó thác vào Chúa. Nhờ đức tin, nhờ Lời Chúa soi dẫn, chúng con xác tín rằng Chúa luôn ở bên chúng con và nâng đỡ chúng con trong từng biến cố. Xin Chúa thương ban sức mạnh Chúa Thánh Thần để chúng con có đủ sáng suốt, đủ sức mạnh chống lại tính đa nghi, sự yếu hèn của chúng con. Xin Chúa đến ngự giữa chúng con. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, Xin mở lòng chúng con, để chúng con nhận ra Chúa đã sống lại; Xin uốn nắn lòng cứng tin của chúng con để chúng con tin tưởng nơi Chúa là Ðấng Cứu độ duy nhất của cuộc đời. Xin soi sáng con mắt chúng con để chúng con nhận ra Chúa vẫn đang đồng hành trên đường đời. Và xin thêm lòng yêu thương cho chúng con để chúng con có được niềm vui, sự bình an và hạnh phúc vì được làm con cái Chúa.

TÔI ĐÃ THẤY NƯỚC
Tôi đã thấy nước từ bên phải Đền Thờ chảy ra. Alleluia! Và nước ấy chảy đến những ai, thì tất cả được cứu rỗi và reo lên: Alleluia! Alleluia! Lạy Chúa xin thương xót con theo lượng từ bi của Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngang qua chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và cái chết, Chúa đã chế ngự tất cả mọi quyền lực của bóng tối. Xin giúp con đến gần Chúa và tin cậy vào Lời ban sự sống của Chúa. Xin lấp đầy con với Thánh Thần của Chúa và củng cố đức tin của con trong những lời hứa của Chúa, và niềm hy vọng của con trong sức mạnh phục sinh của Chúa.  

https://www.facebook.com/hanh1972/videos/2117912844924830/?t=25

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh