Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

12.24 Làng TAKOA và Làng BELAM

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH-JOYEUX NOËL-MERRY CHRISTMAS

Nguyện xin Chúa Giê-su Hài Đồng tuôn đổ muôn ơn lành cho anh chị em!

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4374243105924912/

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4374235109259045/

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4361521113863778/

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4361521307197092/

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4361521733863716/

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4374265292589360/https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4374237895925433/

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4374243105924912/

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4374240799258476/