Thông Báo

Chứng Nhân

Những lời khuyên để có một Thánh lễ đẹp lòng Chúa

Thánh lễ là hy tế cảm tạ Chúa Cha, là lời chúc tụng Hội Thánh dâng lên bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả những phúc lành Thiên Chúa ban, tất cả những gì Người đã thực hiện qua việc sáng tạo, Cứu chuộc và thánh hoá con người. Theo Sách Giáo Lý […]

Khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối

“Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối.” (1 Ga 2,9).

Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng một vị thầy nọ lần kia hỏi các học trò của mình:– Bằng cách nào người ta có thể xác định rõ lúc […]

Chấp nhận chính mình

Có những lúc trời yên bể lặng, chúng ta thấy đời sao đẹp thế ! Mọi sự tưởng chừng như dễ chấp nhận đối với ta. Nhưng đến những lúc biển gào sóng thét, chúng ta thấy đời sao bất công ! Mọi sự giờ đây trở nên bế tắc và không thể nào […]

Lời Chúa đáp cho mọi lo lắng băn khoăn của lòng bạn

• Bạn nói : “ Điều đó là không thể ”Chúa đáp : “ MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ ” ( Lc 18,27)

• Bạn nói : “ Con đã quá mệt mỏi”Chúa đáp : “ TA CHO CON ĐƯỢC YÊN NGHỉ ” ( Mt 11, 28 – 30 )

• Bạn nói […]

NẾU TÔI LÀ BẠN

Một giả định để ai đó chợt nhận ra những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh mình với cái nhìn khác, cái nhìn của mình nhưng không hẳn cho mình, để hiểu rõ hơn những người bạn, dẫu cho mọi người vẫn thường thốt lên “giá mà…” khi thứ gì […]

Từ Máng Cỏ đến Thập Giá

Có một số chi tiết trong lịch sử cứu độ nói to với mọi người: điều này quan trọng! Ngay từ đầu, theo nghĩa đen, biểu tượng gỗ là điều quan trọng. Thiên Chúa muốn sử dụng sợi dây liên tiếp này có trong bức thư tình của Ngài gửi cho thế giới (Kinh […]

Hãy làm cho Gia Đình Thánh Thiện suốt năm

Khi Thiên Chúa đi vào lịch sử của nhân loại, tất cả các chi tiết của câu chuyện rất là quan trọng.

Trong các chi tiết, Ngài cố gắng nói với chúng ta điều gì đó. Đây là một ý nghĩa “chi tiết” đáng cho chúng ta chú ý: Khi sai Đấng Cứu Thế […]

Gương Soi Tâm Hồn Bạn

Một hôm, bạn đi tham dự Thánh Lễ, và có điều gì đó trong Tin Mừng làm bạn chú ý hơn và chợt thức tỉnh.

Có lẽ điều đó làm cho bạn muốn lớn lên (thăng tiến) trong tinh thần biết ơn hoặc xem xét một mối tương quan. Cho dẫu đến phần cuối […]

Cuộc đời nhiều bất công nhưng vẫn tốt đẹp

1. Life isn’t fair, but it’s still good.(Cuộc đời nhiều bất công nhưng vẫn còn tốt đẹp.)

2. When in doubt, just take the next small step.(Khi nghi ngại, hãy từ từ mà tiến.)

3. Life is too short. Don’t waste time hating anyone.(Cuộc đời quá ngắn ngủi. Đừng phí thì giờ ghét […]

Những thứ cần phải quên

Nhớ và Quên. Hãy nhớ những gì cần phải nhớ và quên đi những thứ đáng phải quên.

Trong cuộc sống của mình, bạn đã học được nhiều thứ, đó là học sự yêu thương, học được cách nhớ nhung một ai đó và bây giờ bạn sẽ học cách quên. Vì trong cuộc […]