Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Tin phụng vụ

❤️Ngày 25, 26, 27 Tháng 10, 2019 TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Adelaide, Úc Châu

ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ NÓI:
“NẾU KHÔNG CÓ CHÚA THÁNH THẦN,
CHÚNG TA CHỈ LÀ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO ĐỘI LỐT KI-TÔ HỮU.” 

Mến chào quý cha, quý tu sĩ và anh chị em trong Chúa Thánh Thần!
Xin Chúa chúc lành cho quý cha và mọi người. 

Thay mặt Ban Tổ Chức con xin gởi đến mọi người thông tin Tĩnh Tâm Tái Sinh Trong Thần Khí tại Tiểu Bang Adelaide, Úc Châu

Xin Chúa Thánh Thần luôn xức dầu quyền năng trên quý cha và anh chị em.  

Con. Cha MINH