Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

12.04.2019 Thứ Tư Mùa Vọng I: Is 25:6-10; Mt 15:29-37

LỜI CHÚA: Mt 15:29-37 Đây là Đức Chúa; chúng ta chờ đón Người

29 Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó.

30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành,

31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.

32 Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.”

33 Các môn đệ thưa: “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? “

34 Đức Giê-su hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh? ” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ.”

35 Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất.

36 Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.

37 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.


NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀYThứ Tư Mùa Vọng I: Is 25:6-10;Mt 15:29-37

Posted by Minh Bui on Tuesday, December 3, 2019

CẦU NGUYỆN:

Xin cho chúng con nhớ lại tình thương của Chúa, mỗi khi chúng con dùng “Bánh” Chúa ban, để sống mỗi ngày và suốt đời như một lời tạ ơn và ca tụng Chúa: “Người ban BÁNH cho tất cả chúng sinh. Muôn ngàn đời tình thương của Chúa. (Tv 136, 25).

Lạy Chúa Giêsu, một mình Chúa có thể làm thỏa mãn nỗi đói khát trong tâm hồn chúng con. Chớ gì con luôn khao khát vương quốc của Chúa và tìm thấy niềm vui trong sự hiện diện của Chúa. Xin ban cho con bánh chân thật của nước Trời và nuôi dưỡng con với Lời ban sự sống của Chúa.

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh