Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

03.01 Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm A.: St 2, 7-9; 3, 1-7; Rm 5, 12-19; Mt 4, 1-11

Bài Ðọc I: St 2, 7-9; 3, 1-7 “Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội”.

Trích sách Sáng Thế.
Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết thiện ác.


Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng: “Có phải Thiên Chúa đã bảo: Các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn?” Người nữ nói với con rắn: “Chúng tôi được ăn trái cây trong vườn; nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo: “Các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết”. Rắn bảo người nữ: “Không, các ngươi không chết đâu! Nhưng Thiên Chúa biết rằng ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh”. Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn, rồi lại cho chồng, người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết mình trần truồng, nên kết lá vả che thân.

Ðó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. 

Bài Ðọc II: Rm 5, 12-19 “Chỗ mà tội lỗi đã đầy tràn, thì ân sủng đã đầy dàn dụa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời Ađam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Ađam đã phạm. Ađam là hình ảnh Ðấng sẽ tới.

Nhưng sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Ðức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính.

Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Ðức Giêsu Kitô.
Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế.

Ðó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.

✠ PHÚC ÂM: Mt 4, 1-11).
“Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám dỗ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'”.


Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời chép rằng: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”. Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.

Ðó là lời Chúa.
Lạy chúa Ki Tô ngợi khen Chúa.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY Chúa Nhật I Mùa Chạy A: St 2:7-9,3:1-7; Rm 5:12-19; Mt 4: 1-11

Posted by Minh Bui on Saturday, February 29, 2020

Cầu Nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ,
Mỗi năm đến Mùa Chay Thánh, chúng con lại có được nhắc nhở đến hành trình cứu chuộc của Đức Ki-tô Giêsu mà muôn người được cứu. Người đã nói gương lướt thắng cám dỗ hầu giúp chúng con nhận biết Người đã hạ mình chịu Sa-tan cám dỗ vì chúng con, hầu để tôn vinh phụng thờ Thiên Chúa duy nhất và hằng hữu mà thôi.


Lạy Chúa, cám dỗ và thử thách là những dịp, cơ hội ở gần ngay chúng con. Chúng con biết,qua thử thách chúng con sẽ cứng cáp hơn, nhưng chúng con vẫn sợ chúng, chúng con biết cám dỗ chưa là tội, nhưng con vẫn ghê chúng.Hôm nay, nhìn gương Chúa cũng bị cám dỗ và đã thắng chúng con vui và an tâm hơn.Chúng con sẽ noi theo Chúa, dùng Lời Chúa là ánh sáng, là sự nâng đỡ, là trợ lực đẩy lùi những xúi giục làm chúng con xa lánh Chúa, quên Chúa và phủ nhận Chúa. Càng nhiều khó khăn con càng nắm vững đường lối Chúa và cầu ơn Chúa, buông tay Chúa ra con sao thắng nổi. Xin Chúa giúp chúng con thấm Lời Chúa, để như Chúa đối đáp bằng Lời Chúa thay vì bằng lý lẽ trần thế và với ơn Chúa, dần dần chúng con sẽ đổi mới con người chúng con, cuộc sống chúng con và cả môi trường của chúng con sống nữa. Ngợi khen chúa Giêsu Kitô. Amen!

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh