Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Hướng dẫn cầu nguyện

KINH CẦU CHO CÁC THAI NHI

Lạy Chúa Giêsu Thai Nhi, Chúng con thật lòng yêu mến Chúa.
Chúng con nài xin Chúa đoái thương,
Cứu mạng các em bé đang được cưu mang nơi lòng mẹ.
Xin cho các Thai Nhi trên thế giới của ngày hôm nay
Được thoát khỏi đại họa phá thai.

Xin cho những người mẹ đang mang thai Được ơn soi sáng và can đảm
Để gìn giữ con mình cho đến ngày sinh nở.
Xin cho những người làm cha được ơn kính sợ Thiên Chúa
Để biết lãnh nhận trách nhiệm và tranh đấu cho sự sống của thai nhi.
Xin cho các bác sĩ được lòng từ bi của Thánh Tâm Chúa
Để mạnh dạn từ chối và kịch liệt chống đối việc phá thai.
Xin cho các nhà lãnh đạo được ơn đức tin và biết phụng thờ Thiên Chúa
Để lập nên những luật pháp bênh vực cho sự sống.
Xin cho các Linh Mục của Chúa được ơn hoán cải hằng ngày
Để sống thánh thiện và sẵn sàng hy sinh tính mạng
Cho công cuộc tranh đấu bảo vệ thai nhi.

Hôm nay con xin nhận một thai nhi đang trong cơn hiểm nghèo
Làm Con Linh Hồn của con
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô
Là quan thầy của các thai nhi và các bà mẹ có thai.
Xin Chúa dủ thương nhậm lời chúng con
Và cậy vì lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

AMEN

Sưu Tầm * TThuy NTran