Thông Báo

Chứng Nhân

❤️ 05.13.2019 Tĩnh Tâm Mừng Lễ Đức Mẹ Fatima * MARIA, MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT.

Địa Điểm: NHÀ THỜ PHÚ LÝ Tĩnh lộ 761, ấp 4, xã Phú Lý, Huyện Vĩnh Cữu, Tĩnh Đồng Nai. Thời gian: Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

❤ ♪ Bài hát: Cho Con Thấy Chúa – Sr. Hiền Hòa

1.Đời con như chiếc thuyền trôi. Lênh đênh xuôi ngược dòng đời. […]

05.13.2019 Thứ Hai IV PS: Cv 11:1-18; Ga 10:1-10

Bài Ðọc I: Cv 11, 1-18 “Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống”. LỜI CHÚA:  Ga 10, 1-10 “Ta là cửa chuồng chiên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không […]