Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Tin hội dòng

❤️ 06.08.2019 Tĩnh Tâm Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

This image has an empty alt attribute; its file name is 53218927_2698627273486512_3169593776054206464_o-1024x576.jpg

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh