Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Tin hội dòng

❤️ 06.07.2019 Tĩnh Tâm Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng nhờ Thần Khí mà tiến bước (Gal. 5:25)

This image has an empty alt attribute; its file name is 53218927_2698627273486512_3169593776054206464_o-1024x576.jpg

Hãy ₫ến với Chúa Giêsu Kitô để Người giải thoát bạn, chữa lành và ban cho bạn một cuộc đời mới trong quyền năng và hoa quả của Chúa Thánh Thần.

“Còn hoa qủa của Thần Khí là: bác ái, hoan ḷạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” ̣Gal 5:22-23

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh