Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

❤️Ngày 17-18-19 Tháng 4 Năm 2020 – TĨNH TÂM ĐẠI LỄ KÍNH LCTX * San Jose, CA

HÃY ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA BAO DUNG và TỰA NƯƠNG BÊN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG!

Đến với LTXC: Cảm nghiệm được Tình Yêu. Cảm nghiệm được sự chờ đợi, . . . chờ đợi của nguồn hy vọng cuối cùng của chúng ta. Hãy trở về với người để cảm nghiệm nguồn bình an.

MẾN CHÀO QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ NAM NỮ VÀ ANH CHỊ EM TRONG CHÚA THÁNH THẦN,

CHÚNG CON XIN GỞI ĐẾN QUÝ CHA VÀ MỌI NGƯỜI THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ LCTX TẠI SAN JOSE NGÀY 18-19 THÁNG 4, 2020. 

NĂM NAY TRONG THÁNH LỄ BẾ MẠC VÀ CHỮA LÀNH SẼ CÓ ĐỨC GIÁM MỤC ĐỊA PHẬN, OSCAR CANTU, ĐẾN LÀM CHỦ TẾ. 

CHÚNG CON XIN QUÝ CHA VÀ MỌI NGƯỜI CHUYỂN THÔNG TIN NÀY ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI.  THAY MẶT BAN TỔ CHỨC, CHÚNG CON CHÂN THÀNH CÁM ƠN!


XIN THIÊN CHÚA LUÔN GÌN GIỮ QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ NAM NỮ VÀ MỌI NGƯỜI TRONG ĐẠI DƯƠNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA!

LM BÙI CÔNG MINH