Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.06.2019 Thứ Bảy Tuần IV Năm C – Gr 11, 18-20; Ga 7, 40-53

LỜI CHÚA: Ga 7, 40-53 “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?”

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.

Posted by Minh Bui on Friday, April 5, 2019

Lạy Chúa Giêsu, chúng con không nhận ra Chúa qua những dáng vẻ tầm thường. Nơi mỗi tha nhân chúng con gặp hằng ngày đó là hình ảnh sống động của Chúa; nhưng mấy khi chúng con đã nhận ra. Tiếng Chúa vẫn nói với chúng con trong đời thường; nhưng mấy khi chúng con nghe ra. Sự hiểu biết chúng con thật giới hạn, nhưng chúng con cứ tưởng mình thông minh xuất chúng. Xin cho chúng con một con mắt đức tin trong sáng để chúng con nhận ra Chúa hiện diện nơi những anh em nhỏ bé nhất trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa giúp chúng con. Amen.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh