Thông Báo

Chứng Nhân

08.13.2019 Thứ Ba Tuần XIX, Năm C MTN; Đnl 31, 1-8; Mt 18, 1-5. 10. 12-14

Bài Đọc I: “Giosuê, anh hãy dũng mạnh và can đảm: anh sẽ đem dân vào Đất Nước”. Đnl 31, 1-8

Bài trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê đến nói với toàn dân Israel tất cả những lời này: “Tôi hôm nay đã một trăm hai mươi tuổi. Tôi không còn đi đứng được […]

08.12.2019 Thứ Hai Tuần XIX, Năm C MTN; Đnl 10, 12-22; Mt 17, 21-26

Bài Đọc I: “Các ngươi hãy cắt bì lòng dạ các ngươi. Hãy yêu thương khách trọ, vì chính các ngươi cũng đã là khách trọ”. Đnl 10, 12-22

Bài trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân chúng rằng: “Giờ đây, hỡi Israel, Chúa là Thiên Chúa các ngươi, đòi hỏi các […]

08.11.2019 Chúa Nhật Tuần XIX, Năm C MTN; Kn 18, 6-9; Dt 11, 1-2, 8-19; Lc 12, 32-48

Bài Ðọc I: “Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy”. Kn 18, 6-9

Trích sách Khôn Ngoan.

Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà […]

08.10.2019 Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo; 2 Cr 9, 6-10; Ga 12, 24-26

Bài Ðọc I: “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. 2 Cr 9, 6-10

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, ai gieo ít thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã […]

08.09.2019 Thứ Sáu Tuần XVIII, MTN; Đnl 4, 32-40; Mt 16, 24-28

Bài Đọc I: “Người đã yêu thương cha ông các ngươi và sau đó đã tuyển chọn con cháu các ông ấy”. Đnl 4, 32-40

Bài trích sách Đệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác […]

08.08.2019 Thứ Năm Tuần XVIII, Thánh Đa Minh, Linh mục lễ nhớ; Ds 20, 1-13; Mt 16, 13-23

Bài Đọc I: “Xin Chúa mở kho tàng châu báu của Chúa là mạch nước hằng sống”. Ds 20, 1-13

Bài trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, vào tháng Giêng, con cái Israel và toàn thể cộng đồng đến rừng Sim. Dân chúng định cư ở Cađê. Tại đây bà Maria đã […]

08.07.2019 Thứ Tư Tuần XVIII; MTN, Ds 13, 1-3a. 26 –14, 1. 26-29. 34-35; Mt 15, 21-28

Bài Đọc I: “Đất ngon lành họ đã không thèm” (Tv 77, 24) Ds 13, 1-3a. 26 –14, 1. 26-29. 34-35

Bài trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê (ở trong hoang địa Pharan) rằng: “Ngươi hãy sai đàn ông, mỗi chi tộc một người (thuộc hàng vương […]

08.06.2019 Lễ Chúa Hiển Dung, Lễ Kính; MTN; Ðn 7, 9-10. 13-14; 2 Pr 1, 16-19; Lc 9, 28b-36

Bài Ðọc I: “Áo Người trắng như tuyết”. Ðn 7, 9-10. 13-14

Bài trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa […]

08.05.2019 Thứ Hai Tuần XVIII, Năm C MTN; Ds 11, 4b-15; Mt 14, 13-21

Bài Đọc I: “Một mình tôi không mang nổi dân này”. Ds 11, 4b-15

Bài trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, con cái Israel nói rằng: “Ai sẽ cho chúng tôi thịt ăn? Chúng tôi nhớ lại hồi còn ở Ai-cập, cá thì được ăn không, rồi có dưa chuột, dưa gang, […]

08.05.2019 Thứ Hai Tuần XVIII Cung hiến thánh đường Đức Maria Ds 11, 4b-15; Mt 14, 22-36

Bài Đọc I: “Một mình tôi không mang nổi dân này”. Ds 11, 4b-15

Bài trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, con cái Israel nói rằng: “Ai sẽ cho chúng tôi thịt ăn? Chúng tôi nhớ lại hồi còn ở Ai-cập, cá thì được ăn không, rồi có dưa chuột, dưa gang, rau […]