Thông Báo

Chứng Nhân

06.09.2019 Chúa Nhật- LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: Cv 2, 1-11; 1 Cr 12, 3b-7. 12-13; Ga 20, 19-23

Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11 “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13 “Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

LỜI CHÚA: Ga 20, 19-23 “Như Cha đã sai […]

❤️ 06.08.2019 Tĩnh Tâm Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh