Thông Báo

Chứng Nhân

11.18 Thứ Tư Tuần XXXIII MTN * Kh 4, 1-11; Lc 19 11-28

BÀI ĐỌC I: Kh 4, 1-11 “Thánh, Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã có, hiện có và sẽ đến”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tôi là Gioan, tôi đã thấy: kìa cửa trời mở ra và tiếng tôi đã nghe trước kia nói cùng tôi như tiếng loa […]

11.17 Thứ Ba Tuần XXXIII MTN * Kh 3, 1-6. 14-22; Lc 19, 1-10

BÀI ĐỌC I:   Kh 3, 1-6. 14-22“Ai mở cửa cho Ta, Ta sẽ vào dùng bữa tối ở nhà người ấy”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tôi là Gioan, tôi đã nghe Chúa phán bảo tôi rằng: “Hãy viết cho thiên thần Giáo đoàn Sarđê rằng: ‘Đây là lời […]