Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

04.26.2019 Mùa Phục Sinh – Thứ Sáu Tuần Bát Nhật; Cv 4, 1-12; Ga 21, 1-14

፨ Bài Ðọc I: Cv 4, 1-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”.

LỜI CHÚA: Ga 21, 1-14 “Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Ðiđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách.

Posted by Minh Bui on Thursday, April 25, 2019

Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: “Ông là ai?” Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại. Ðó là lời Chúa.

Lạy Chúa, chúng con tin rằng, Chúa từ nơi Cha mà đến, thừa hưởng trọn vẹn những đặc tính của Cha, Toàn năng Toàn ái. Những việc Chúa làm trong suốt ba năm đời sống công khai, minh chứng: Lời Chúa nói là chân thật, việc Chúa làm đáng chúng con tin, yêu. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa, mạnh dạn bước theo con đường Chúa chỉ dạy, yêu Chúa, yêu tha nhân như chính bản thân mình, chắc chắn chúng con sẽ được đoàn tụ cùng Chúa trên Nước Cha. Xin thánh hóa cuộc sống của chúng con; thánh hóa từng công việc của chúng con. Mỗi khi chúng con bắt tay làm việc xin Chúa giúp sức, để từ khởi sự đến khi hoàn thành, chúng con đều cậy nhờ ân sủng của Chúa. Amen.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh