Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

❤️Ngày 6-7-8 Tháng 3 Năm 2020 – TĨNH TÂM MÙA CHAY THÁNH LINH * New Orleans, LA

Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối, . . . Xin cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương. Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện, và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh.

“Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5:32)

Con xin gởi đến quý cha và mọi người thông tin Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh Linh New Orleans, LA

Thời Gian: Ngày 6-7-8 Tháng 3 Năm 2020.

Địa Điểm: ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ LAVANG 6054 Vermillion Blvd, New Orleans, LA 70122 7009

“Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.” (2 Cr 5:21)

BAN TỔ CHỨC TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ VỊ ĐẾN THAM DỰ TĨNH TÂM ĐỂ CẢM NGHIỆM TÌNH YÊU, HỒNG ÂN CỨU ĐỘ VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA, ĐƯỢC CHỮA LÀNH, GIẢI THOÁT, BIẾN ĐỔI VÀ CÓ ĐỜI SỐNG ĐẦY TRÀN THÁNH THẦN!

Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh