Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

06.14 Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên * Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su, Lễ Trọng – Ðnl 8, 2-3. 14b-16a; 1 Cr 10, 16-17; Ga 6, 51-59

Mình Máu Thánh Chúa

Bài Ðọc I: Ðnl 8, 2-3. 14b-16a“Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi qua sa mạc suốt bốn mươi năm, để rèn luyện và thử thách các ngươi, để biết các điều bí ẩn trong lòng các ngươi và xem các ngươi có tuân giữ lề luật của Người hay không? Người đã để các ngươi vất vả thiếu thốn, và ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới, để tỏ cho các ngươi thấy rằng: Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

“Các ngươi hãy nhớ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, Ðấng đã dẫn đưa các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Và Người là Ðấng đã dẫn các ngươi vào nơi hoang địa mênh mông và kinh khủng có nhiều rắn hổ lửa, bò cạp, rắn lục, và không có một giọt nước nào; Người đã khiến nước từ tảng đá cứng rắn vọt ra. Trong hoang địa, Người đã nuôi các ngươi bằng manna mà cha ông các ngươi chưa từng biết tới”.    

Ðó là lời Chúa.

Bài Ðọc II: 1 Cr 10, 16-17 “Có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ là một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh.   

Ðó là lời Chúa.

✠ ✠ ✠ ✠ ✠

PHÚC ÂM: Ga 6, 51-59 “Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.    

Ðó là lời Chúa.

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su, Lễ Trọng: Đnl 8:2-3,14-16; 1 Cr 10:16-17; Ga 6:53-58

Posted by Minh Bui on Saturday, June 13, 2020

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng năng chạy đến với Chúa qua thánh lễ qua bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Để từ đó chúng con biết múc tình yêu của Chúa trao ban cho tha nhân. Amen.

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh

NHẠC SĨ THÁNH THẦN-LỜI HẰNG SỐNG MỖI NGÀY

06.23.2019 Chúa Nhật – Lễ Mình Máu Chúa:  St 14, 18-20; 1 Cr 11, 23-26; Lc 9, 11b-17

Suy Niệm: Hy Tế Thập Giá

Bài viết của Cha * Lm. Phêrô Maria Bùi Công Minh (06.23.2019)

“Vào tháng 12 năm 1987 có một đất khủng khiếp tại Armeni, thuộc liên bang Nga. Hai mẹ con bà Petrosyan đều bị lấp vùi dưới hàng trăm ngàn tấn gạch, đá và xi măng, nhưng họ may mắn nằm lọt vào trong một khoảng trống nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cựa quậy mà thôi. Tất cả lương thực họ có chỉ là một hũ mứt và chẳng mấy chốc hũ mứt cũng hết sạch. Lúc đó, cô gái 4 tuổi mới kêu: “Mẹ ơi, con khát quá. Mẹ cho con uống nước”. Nhưng lấy nước đâu bây giờ? Tiếng kêu khát của con cứ tiếp tục làm cho bà mẹ vừa đau lòng vừa lúng túng. Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đã gợi cho bà một ý nghĩ táo bạo: đó là lấy những giọt máu cuối cùng của bà cho con uống để cầm cự với tử thần. Lúc đó, người mẹ đáng thương mới lấy tay sờ sẫm và vớ được một miếng kính bể. Bà lấy miếng kính cắt đầu ngón tay trỏ và đút ngón tay vào miệng con bảo con mút. Em bé mút ngón tay của mẹ một lúc rồi nói: “Mẹ cắt một ngón tay nữa cho con mút thêm”. Bà liền cắt một ngón tay nữa nhưng vì trời lạnh quá nên bà không thấy đau đớn gì nữa… Sau khi được cứu sống, người đàn bà thuật lại rằng: “Lúc đó, tôi biết thế nào tôi cũng chết, nhưng tôi muốn con tôi được sống”.

Trong đêm lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su biết mình sẽ phải chết trên thập tự, đổ máu ra, để cho muôn người được sống. Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói : “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống ché này. Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.” “Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.” (Lc 22,19)

Trên đồi Golgotha Chúa đã hiến tế chính mạng sống mình làm của lễ đền tội, chết thay cho nhân loại để nhân loại được cứu độ và tham dự vào sự sống đời đợi trên thiên đàng. “Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.” (Dt. 9:14)

Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính trọng thể Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su. Mỗi Thánh Lễ là Bữa Ăn Tiệc Ly được tái diễn lại; mỗi Thánh Lễ là Hy Tế thập giá của Đức Giê-su hiến tế một lần duy nhất trên đồi Golgotha được tái diễn lại, tiếp tục dâng lên Chúa Cha để xin ơn cứu độ cho nhân loại. Mỗi lần Hy Tế thập giá được cử hành trên bàn thờ, “nhờ đó Chúa Kitô, Chiên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế”( 1 Cor 5:7) thì “công cuộc cứu chuộc chúng ta được thực hiện.”( LG số 3)

Xưa trên thập giá, Chúa Kitô là Linh Mục, là bàn thờ và là của Lễ là chính máu; nay trên bàn thờ Chúa Giê-su Kitô cũng hiện diện và dùng miệng và tay linh mục để tái diễn lại Hy Tế thập giá của Chúa Giê-su để dâng lên Chúa Cha, xin Chúa Cha thương xót nhân loại. Vì thế, “Thánh Lễ trở nên suối nguồn và là đỉnh cao của đời sống Kitô Giáo nói chung và của Giáo Hội nói riêng.” (LG số 3)

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giê-su đã hoá 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều để nuôi hàng ngàn người ăn no. Trong Thánh Lễ, Chúa Giê-su đã trở thành Tấm Bánh Thánh để nuôi lấy linh hồn chúng ta.

Mỗi ngày chúng ta được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Thánh của Đức Giê-su Ki-tô; Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta trở thành tấm bánh nhỏ bé ra để nuôi dưỡng và xây dựng đời sống anh chị em mình. Trong bài đọc II hôm nay, Thánh Phao-lô nói: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.”

Lời nguyện:

Lạy Cha Hằng Hữu, chúng con xin dâng lên Cha, Mình và Máu Thánh, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất yếu dấu Cha là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới!

Lm Phêrô Maria Bùi Công Minh