Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

12.19 Niềm vui ban Phép Rửa Tội. Nhân ngày Chúa Nhật IV Mùa Vọng, 22/12/2020

Chúa là Mục Tử Nhân Lành

Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Grand Yapo- Agboville, Côte D’Ivoire, Châu Phi

Phép Rửa Quan Trọng Và Cần Thiết Ra Sao Cho Phần Rỗi Của Con Người?

Với những ai đã được đức tin, để tin có Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật, hữu hình và vô hình, là Cha rất nhân lành, và là “Đấng cứu độ chúng ta Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1Tm2:4)

Cho hy vọng đó, Phép Rửa là cửa ngõ dẫn con người đến sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu nói trên.

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4351444838204739/

https://www.facebook.com/100000177968300/videos/4351445441538012/