Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Hướng dẫn cầu nguyện

KINH LẠY CHA – LỜI CẦU NGUYỆN THỜI NAY

፨ Lạy Cha của chúng con

Là Đấng đang sống giữa triệu triệu người đói khổ trên thế giới này

Là Đấng đang hiện diện trong tim của những người đang kiếm tìm sự công chính

Vì họ yêu mến tha nhân và muốn phục vụ Cha trong những người đau khổ, phục vụ bằng cách đấu tranh cho những người thiếu ăn, thiếu mặc, không nơi chốn nương thân.

 

፨ Xin làm danh Cha vinh hiển

Trong những người đang cố gắng bảo vệ sự sống cho những người bất hạnh

Trong khó nghèo và khiêm hạ, họ vẫn tin tưởng vào Cha, và vì đức tin này, họ tiếp tục chiến đấu cho nhân phẩm của những người cùng khốn.

 

፨ Xin nước Cha trị đến giữa chúng con

Nước của tự do và tình yêu, của đoàn kết và công chính

Của quyền được sống, của sự thật không giả trá.

 

፨ Thánh ý Cha được thực hiện

Khi Ý Cha phá vỡ mọi rào cản, mọi gánh nặng đang đàn áp những con người yếu đuối, thế cô

Khi Ý Cha là công bố Tin Mừng cho người nghèo

Nâng đỡ người đau yếu, tự do cho người bị giam cầm,

Sức mạnh cho người bị tra tấn, ban tự do và sự sống cho những người bị bạo lực đàn áp

 

፨ Xin cho chúng con bánh hàng ngày

Bánh của sự bình đẳng, Bánh của niềm vui đích thực

Bánh của Lời Hằng Sống

Bánh của nhà ở cho những người thiếu an ninh và tiện nghi vì không có một nơi để gối đầu

Bánh của những bình sữa cho các trẻ em bị đói khát vì thiếu đồ ăn thức uống

Bánh của y tế cho những người đau yếu bệnh tật

Bánh của đất đai cho những người sống dưới sự áp bức

Bánh của đồng lương đủ sống cho những người lao động cực nhọc lâu dài vì nhận đồng lương chết đói

 

፨ Xin Cha tha tội chúng con

Vì chúng con đã và đang không biết chia sẻ bánh Cha ban cho chúng con

Vì chúng con tách mình ra khỏi những người bị bỏ rơi

Vì chúng con không biết hiện diện và chia sẻ, vì giữ khoảng cách với người anh em

Vì chúng con thiếu lòng thương xót

Vì chúng con thiếu lòng tin yêu

 

፨ Và đừng để chúng con sa chước cám dỗ

Cơn cám dỗ đầu hàng do mất hy vọng, do lười biếng không làm gì

Cơn cám dỗ để cho người khác làm

Cơn cám dỗ để mất ý hướng, vì chỉ để thoả mãn nhu cầu cá nhân của mình

 

፨ Nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ

Sự dữ đè nặng con tim chúng con

Sự dữ giả hình, giả dối, bạo lực và lòng thù hận

 

፨ Vì vinh quang và uy quyền là của Cha

Đã đến trong cuộc đời này và đã kinh qua những đau khổ của nhân gian

Lạy Chúa, là Cha và Mẹ của tất cả chúng con. Amen!

Sưu Tầm