Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Bài giảng

08.21 * Thứ Ba XIX, Thánh Giáo Hoàng Piô X, lễ nhớ: Ed 28:1-10; Mt 19:23-30

Suy Niệm: Sống khó nghèo
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” (Mt 19:23-24)

Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính thánh giáo hoàng Piô X. Thánh giáo hoàng Piô X được sinh ra trong một gia đình nghèo năm 1835 tại làng Riese, miền Vénétia nước Ý.

Giáo hoàng Piô X tên là Giuseppe Sarto. Piô X là một người rất thông minh, cần mẫn và sáng trí. Ngài xuất thân từ một gia đình bình dân nghèo và là con trai thứ hai trong gia đình gồm mười anh chị em.

Được mẹ mua cho một đôi giày đi học, nhưng không muốn mẹ cha phải bất vả thêm. Vì thế, hằng ngày trước khi ra khỏi nhà, sợ mẹ buồn ngài mang giày vào, nhưng vừa ra khỏi nhà, ngài cởi giày ra, vác giày trên vai và đi bộ bảy cây số đến trường học bằng chân không. Trước khi vào trường, ngài xỏ giày vào, và khi ra khỏi trường, ngài cởi giày ra và đi bộ về nhà bằng chân không. Về đến nhà ngài lại xỏ giày vào, rồi đi vào nhà.

Ngài thụ phong linh mục vào năm 1858 và làm Giám mục Mantua vào năm 1884. Ngày 1 tháng 8 năm 1903, Ngài đã trở thành Giáo hoàng, lấy tông hiệu là Piô X với khẩu hiệu: “Đổi mới tất cả trong Đức Kitô”.

Một hôm sau khi làm giám mục, ngài về thăm mẹ và khoe với mẹ chiếc nhẫn Giám mục của mình: “Mẹ xem này, chiếc nhẫn Giám mục mới của con đây”. Mẹ ngài mỉm cười chìa bàn tay thô cộc cho thấy chiếc nhẫn cưới bình dị của mình và nói: “Không có chiếc nhẫn cưới nghèo nàn này của mẹ đây thì chẳng có chiếc nhẫn ấy đâu.”

Ngài là giáo hoàng của người nghèo. Ngài nới:
“Tôi sinh ra khó nghèo, sống khó nghèo, và biết rằng sẽ chết trong khó nghèo.”

Ngài đã về với Chúa ngày 20 tháng 8 năm 1914.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đừng để của cải vật chất giàu sang có thể lôi kéo và ngăn cản chúng ta tiến bước vào Nước Trời.

Đức Giê-su nói : “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” (Mt 19:24)

Lời nguyện:
Lạy Thánh Pio X, xin cầu cho chúng con luôn sống đơn sơ khiêm nhường và biết đổi mới mọi sự trong Đức Ki-tô.

Xin cầu cho chúng con luôn biết sống khó nghèo và hoàn toàn tín thác đời sống chúng con trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Amen

Lm Phê-rô Maria Bùi Công Minh