Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến

Trích bút ký của thánh Maria Mađalêna Pátdi, trinh nữ, về Mặc khải và sự Thử thách.

Lạy Ngôi Lời, Ngài thật tuyệt diệu trong Chúa Thánh Thần. Quả thật, Ngài để cho Chúa Thánh Thần đưa Ngài vào trong linh hồn, khiến cho linh hồn được kết hợp với Thiên Chúa, thưởng thức Thiên Chúa, không nếm gì khác ngoài Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần đến trong linh hồn ; Người được đóng dấu ấn quý giá của máu Ngôi Lời tức là máu của Chiên Con chịu sát tế. Hơn nữa, máu đó còn thúc đẩy Chúa Thánh Thần ngự đến, mặc dầu chính Người tự mình đến và ước ao đến trong linh hồn.

Chúa Thánh Thần, Đấng hằng hoạt động trong các tâm hồn, tự bản tính là bản thể của Chúa Cha cũng như của Ngôi Lời; Người phát xuất từ yếu tính Chúa Cha và ý muốn tốt lành của Ngôi Lời. Như một mạch suối, Người đến trong linh hồn, làm cho linh hồn chìm đắm trong Người. Như hai con sông tuôn chảy hoà lẫn với nhau đến mức con sông nhỏ mất đi tên riêng của mình để mang tên con sông lớn, thì Chúa Thánh Thần cũng hoạt động theo cách thức đó, khi Người đến kết hợp với linh hồn : linh hồn nhỏ bé hơn cần phải từ bỏ danh tánh của mình và phó thác cho Chúa Thánh Thần. Linh hồn sẽ thực hiện được điều ấy nếu quay về với Chúa Thánh Thần để nên một với Người.

Chính Chúa Thánh Thần là Đấng phân phát kho tàng ở trong lòng Chúa Cha và là Đấng giữ gìn những ý định trao đổi giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chính Người tuôn tràn xuống linh hồn cách êm ái đến nỗi người ta không hay biết và ít người có thể đánh giá đúng mức sự cao cả của Người.

Nhờ sức nặng cũng như sự nhẹ nhàng của Người, Chúa Thánh Thần di chuyển đến mọi nơi thích hợp và sẵn sàng đón nhận Người. Người năng dùng lời nói và sự thinh lặng sâu thẳm của mình để làm cho mọi người nghe tiếng của Người. Với lòng yêu mến đầy nhiệt tình, vừa bất động lại vừa rất linh dộng, Người thâm nhập vào mọi người.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài không cư ngụ trong Chúa Cha bất động cũng không cư ngụ trong Ngôi Lời, nhưng Ngài luôn ở trong Chúa Cha và trong Ngôi Lời, ở trong chính bàn thân Ngài, ở trong mọi bậc thần thánh và mọi loài thụ tạo. Ngài cần cho loài thụ tạo vì máu Con Một Chúa Cha là Ngôi Lời đã đổ ra. Vì lòng yêu mến mãnh liệt, Ngôi Lời cũng trở nên cần thiết cho loài thụ tạo của Người. Ngài nghỉ ngơi nơi những thụ tạo nào sẵn sàng dùng lòng trong sạch mà nhận vào mình hình ảnh trung thực của Ngài nhờ các ơn Ngài thông ban. Ngài nghỉ ngơi nơi những ai lãnh nhận hiệu quả của máu Ngôi Lời và làm cho mình trở thành nơi ở xứng với Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến. Xin Đấng hằng kết hợp với Chúa Cha, Đấng là ý muốn tốt lành của Ngôi Lời, xin ngự đến. Chính Ngài, Thần Khí sự thật, Ngài là phần thưởng của các thánh, là sự nâng đỡ của các tâm hồn, là ánh sáng chiếu toả trong bóng tối ; Ngài là Đấng làm cho ké khó nghèo nên giàu có, là kho tàng của người yêu mến, là Đấng làm cho kê đói khát được no thoả, là niềm ủi an cho lữ khách ; sau cùng, chính Ngài là Đấng chứa đựng mọi kho tàng.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến. Khi ngự xuống nơi Đức Maria, Ngài đã làm cho Ngôi Lời nhận lấy xác phàm. Xin Ngài dùng ân sủng mà thực hiện nơi chúng con những gi Ngài đã thực hiện nơi Đức Maria nhờ ân sủng và bản tính tự nhiên.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến. Ngài là Đấng nuôi dưỡng mọi ý tưởng thanh khiết, là nguồn mọi tâm tình nhân ái, là nơi tràn đầy mọi tư tưởng trong sạch. Xin Ngài ngự đến và làm tiêu tan trong chúng con những gì khiến chúng con không được tan biến trong Ngài.