Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chiêm nghiệm và cầu nguyện

❤️ 15 ĐIỀU ĐỪNG QUÊN KHI ĂN TẾT

፨ Khi vui tết, đừng quên Thiên Chúa.

፨ Khi mừng tuổi, đừng quên Chúc Phúc.

፨ Khi kính nhớ tổ tiên, đừng quên Cám Ơn.

፨ Khi uống rượu, đừng quên Tiết Chế.

፨ Khi chơi lô tô, đừng quên lòng Trong Sáng.

፨ Khi lái xe, đừng quên Cầu Nguyện.

፨ Khi kẹt xe, đừng quên Nhẫn Nại.

፨ Khi được lì xì, đừng quên Dâng Cúng.

፨ Khi đi vui tết, đừng quên Truyền Giáo.

፨ Khi họp mặt, đừng quên Chia Sẻ.

፨ Khi gặp chuyện buồn, đừng quên Đọc Kinh.

፨ Khi buồn rầu lo lắng, đừng quên Phó Thác.

፨ Khi đắc ý, đừng quên Khiêm Tốn.

፨ Khi giận dữ, đừng quên Khoan Dung.

፨ Khi về quê ăn tết, đừng quên “Kính Chúa Yêu Người”.