Thông Báo

Chứng Nhân

06.01 Thứ Hai Tuần 9 Thường Niên 2 Pr 1:1-7; Mc 12:1-12

Bài Đọc I: 2 Pr 1, 1-7“Người ban cho anh em những lời hứa quý báu, để nhờ đó anh em được thông dự vào bản tính Thiên Chúa”.

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.

Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ và tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi […]

05.31 Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Phục Sinh * Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Lễ Vọng: Cv 2, 1-11; 1 Cr 12, 3b-7. 12-13; Ga 20, 19-23

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh […]

05.30 Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh Cv 28, 16-20. 30-31; Ga 21, 20-25

BÀI ĐỌC I: Cv 28, 16-20. 30-31“Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm, ngài mời các đầu mục người Do-thái đến. Khi họ đến, ngài nói với họ: […]

05.29 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Cv 25, 13-21; Ga 21, 15-19

BÀI ĐỌC I: Cv 25, 13-21“Đức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Phestô đem chuyện Phaolô trình nhà vua rằng: “Ở đây có […]

05.28 Thứ NămTuần VII Mùa Phục Sinh * Cv 22, 30; 23, 6-11; Ga 17, 20-26

BÀI ĐỌC I: Cv 22, 30; 23, 6-11“Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, toà án muốn biết đích xác người Do-thái tố cáo Phaolô về tội gì, nên cởi trói cho ngài, và truyền lệnh cho các thượng tế và […]

05.27 Thứ Tư Tuần VII Mùa Phục Sinh Cv 20, 28-38; Ga 17, 11b-19

BÀI ĐỌC I: Cv 20, 28-38“Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Đấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Êphêxô rằng: “Các ông hãy thận trọng, […]

05.26 Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh Cv 20, 17-27; Ga 17, 1-11a

BÀI ĐỌC I: Cv 20, 17-27“Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai người đi Êphêxô mời các trưởng giáo đoàn đến. Khi họ đến với ngài và hội họp, […]

05.25 Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh Cv 19, 1-8; Ga 16, 29-33

BÀI ĐỌC I: Cv 19, 1-8“Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?”

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Apollô ở Côrintô, thì Phaolô đi miền thượng du, rồi đến Êphêxô gặp một số môn đồ, và ngài hỏi họ: “Anh em tin mà đã nhận Thánh […]

05.24 Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Mc 16, 15-20

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ […]

05.23 Thứ Bảy VI PS: Cv 18:23-28; Ga 16:23-28

BÀI ĐỌC I: Cv 18, 23-28“Apollô trưng Thánh Kinh để minh chứng Đức Giêsu là Đấng Kitô”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả môn đồ thêm vững mạnh.

Bấy giờ […]