Thông Báo

Chứng Nhân

11.01 Chúa Nhật Tuần XXXI MTN * Kh 7, 2-4, 9-14; 1 Ga 3, 1-3; Mt 5, 1-12a

BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14 “Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ […]

10.31 Thứ Bảy Tuần XXX MTN * Pl 1, 18b-26; Lc 14, 1. 7-11

BÀI ĐỌC I: Pl 1, 18b-26“Đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, miễn là Đức Kitô vẫn được rao giảng, đó là điều làm tôi vui mừng, và tôi sẽ còn vui […]

Cuộc đời là một chuyến đi

Cuộc đời là một chuyến đi trở về nguồn. Trở về với Thiên Chúa là Cha. Trở về thiên đàng là nơi dành sẵn cho con người.

Người ta nói cuộc đời là một chuyến đi. Có chuyến đi dài. Có chuyến đi ngắn. Có chuyến đi đến vô tận. Chuyến đi nào […]

10.29 Thứ Năm Tuần XXX MTN * Ep 6, 10-20; Lc 13, 31-35

BÀI ĐỌC I:    Ep 6, 10-20 “Anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa để có thể đứng vững”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, về tương lai, anh em hãy can đảm trong Chúa, và trong quyền năng sức mạnh của Người. Anh […]

10.30 Thứ Sáu Tuần XXX MTN * Pl 1, 1-11; Lc 14, 1-6

BÀI ĐỌC I: Pl 1, 1-11 “Đấng đã khởi sự trong anh em công việc tốt lành, sẽ làm hoàn tất cho đến ngày của Đức Kitô”.

Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Phaolô và Timôthêu, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi tất […]

10.28 Thứ Tư Tuần XXX MTN * Thánh Simon Và Thánh Giuđa (Thađêô), Tông Đồ * Ep 2, 19-22; Lc 6, 12-19

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 19-22 “Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và là khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương […]

10.27 Thứ Ba Tuần XXX MTN * Ep 5, 21-33; Lc 13, 18-21

BÀI ĐỌC I: Ep 5, 21-33 “Mầu nhiệm này thật lớn lao; trong Đức Kitô và trong Hội Thánh”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối […]

10.26 Thứ Hai Tuần XXX MTN * Ep 4, 32 – 5, 8; Lc 13, 10-17

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 32 – 5, 8“Anh em hãy sống trong tình thương như Đức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa […]

10.25 Chúa Nhật Tuần XXX MTN * Xh 22, 21-27; 1 Tx 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

BÀI ĐỌC I: Xh 22, 21-27 (Hr 20-26)“Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Đây Chúa phán: “Ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều: vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất […]

10.24 Thứ Bảy Tuần XXIX MTN * Ep 4, 7-16; Lc 13, 1-9

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 7-16“Đức Kitô là đầu, nhờ Người mà toàn thân thể được lớn lên”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô,

Anh em thân mến, mỗi người trong chúng ta đã được ban ơn tuỳ theo lượng Đức Kitô ban cho. Vì thế có lời […]