Thông Báo

Chứng Nhân

10.06 Thứ Ba Tuần XXVII MTN * Gl 1, 13-24; Lc 10, 38-42

BÀI ĐỌC I: Gl 1, 13-24 “Người đã mạc khải cho tôi biết Con của Người, để tôi rao giảng Người cho dân ngoại”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, anh em nghe nói về đời sống của tôi trước kia, khi theo đạo Do-thái: tôi […]