Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

06.24.2019 Thứ Hai – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả: Lc 1,57-66.80

Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Làm chứng cho ánh sáng

Gioan hỡi, Ngài là Môsê mới, bởi Ngài đã thấy Chúa, không phải bằng hình tượng, nhưng trong ánh rạng ngời. Gioan hỡi, Ngài là Giôsuê mới, Ngài đã chẳng qua sông Giođan, từ bờ này sang bên bờ nọ, nhưng vói nước sông Giođan, Ngài đã đưa nhân loại từ thế giới này sang một thế giới khác. Gioan hỡi, Ngài là Samuel mới, Ngài đã chẳng xức dầu cho Đavid làm vua, nhưng Ngài đã làm phép rửa cho Con Vua Đavid. Gioan hỡi, Ngài là Đavid mới, Ngài chẳng bị truy bắt bởi hôn quân Saun, nhưng lại bị Hêrôđê sai giết. Gioan hỡi, Ngài là Êlia mới, được nuôi trong hoang địa, không phải bởi bánh mì do quạ đen mang tới, nhưng bởi châu chấu với mật ong do Thiên Chúa ban cho. Gioan hỡi, Ngài là Isaia mới, Ngài đã chẳng nói rằng: “Này đây một trinh nữ, sẽ thụ thai và sinh hạ”, nhưng Ngài đã công bố ngay trước mặt toàn dân: “Này đây người trinh nữ đã sinh hạ Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian.” Gioan hỡi, người được Thiên Chúa chọn, Ngài thật là diễm phúc, vì Ngài đã đặt tay trên Vị Thầy Chí Thánh, và Ngài đã nắm giữ ngọn lửa mà ánh sáng chói chang khiến cả các thiên thần cũng rùng mình run sợ! Ngài chính là sao mai, soi đường cho nhân gian, thấy ban mai đích thực.

Phụng vụ Xyria

Thánh Thi của Thánh E-phrem