Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

Thánh lễ ra mắt tu hội Tiểu Đệ Tiểu Muội Chúa Thánh Thần ngày 13.10.2013

ThanhLe ra mat tu hoiMời bạn cùng xem và chia sẻ niềm vui chung của Giáo Hội vì chúng ta có thêm một Tu Hội mới. Tu Hội Tiểu Đệ Tiểu Muội Chúa Thánh Thần do Cha Phêrô Bùi Công Minh sáng lập. Vào lúc 2.00 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 13 tháng 10, 2013 tại Houma, LA đã diễn ra Thánh lễ và nghi thức Thánh Hiến của Tu Hội Tiểu Đệ Tiểu Muội Chúa Thánh Thần và thành lập cơ sở Tiên Khởi do Đức Giám Mục Sam G. Jacobs địa phận Houma-Thibodaux chủ tế và quý Cha đồng tế. Cảm tạ Chúa muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Amen!.