Thông Báo

Chứng Nhân

03.10.2019 Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm C – Ðnl 26, 4-10; Rm 10, 8-13; Lc 4,1-13

LỜI CHÚA: Lc 4,1-13 Ðức Giêsu ăn chay 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ

Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì […]