Thông Báo

Chứng Nhân

06.04.2019 Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 20, 17-27; Ga 17, 1-11a

Bài Ðọc I: Cv 20, 17-27 “Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”.

Con xin tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được, và những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được […]