Thông Báo

Chứng Nhân

10.01 Thứ Năm Tuần XVI MTN * Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến sĩ Hội Thánh * Is 66, 10-14c; Mt 18,1-5

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

BÀI ĐỌC I: Is 66, 10-14c “Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các […]

10.01 Thứ Năm Tuần XVI MTN * G 19, 21-27; Lc 10, 1-12

BÀI ĐỌC I: G 19, 21-27“Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống”.

Trích sách ông Gióp.

Ông Gióp nói: “Hỡi các bạn hữu của tôi, ít ra các anh cũng thương xót tôi, thương xót tôi, vì tay Chúa chạm đến tôi. Tại sao các anh như Thiên Chúa bắt […]

09.30 Thứ Tư Tuần XXVI MTN * Thánh Giê-rô -mi-ô, lễ nhớ: G 9, 1-12. 14-16; Lc 9, 57-62

BÀI ĐỌC I:    G 9, 1-12. 14-16 “Con người so sánh với Thiên Chúa đâu đáng được kể là người công chính”.

Trích sách ông Gióp.

Ông Gióp trả lời cùng các bạn hữu rằng: “Tôi biết thật như vậy, và biết thật con người so sánh với Thiên Chúa đâu đáng được kể […]

09.29 Thứ Ba Tuần XXVI MTN * CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL * Đn 7, 9-10. 13-14; Ga 1, 47-51

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14 “Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người”.

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà; áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tinh tuyền như lông chiên, toà […]

09.28 Thứ Hai Tuần XXVI MTN * G 1, 6-22; Lc 9, 46-50

BÀI ĐỌC I:   G 1, 6-22 “Chúa ban cho, rồi Chúa lấy lại: nguyện danh Chúa được chúc tụng”.

Trích sách ông Gióp.

Một ngày nọ, con cái Thiên Chúa đến chầu truớc mặt Chúa, Satan cũng có mặt ở đó. Chúa hỏi Satan rằng: “Ngươi từ đâu đến?” Nó thưa lại rằng: “Tôi […]

CÂU CHUYỆN ĐỜI SỐNG

Có một người thợ được chủ tuyển chọn vào xưởng làm việc, thời gian đầu anh ta được chủ hết sức giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để anh ta làm việc được thuận tiện, trong quá trình làm việc công lao đóng góp của anh đối với xưởng luôn được chủ ghi […]

CÒN AI NỮA ĐỂ TA THA THỨ?

Hành hương đến thánh địa Mecca, một thầy đồng đạo Hồi sung sướng thấy không có mấy khách hàng hương tại đền thờ khi ông đến đó và như thế ông có thể khấn nguyện thoả thích.

Sau khi hoàn tất mọi chuyện đạo đức theo luật buộc, ông quỳ gối úp mặt xuống […]

THÔNG CẢM ĐỂ THỨ THA

“Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”

Khi đặt vấn đề như thế, Phêrô tưởng chừng như vậy là tốt lắm rồi, đáng được Chúa hài lòng […]

NGÀY HÔM NAY

Một văn sĩ vô danh đã viết: Trong tuần lễ tôi có hai ngày đặc biệt, hai ngày mà tôi không phải bận tâm lo lắng gì hết.

Ngày thứ nhất là ngày hôm qua, ngày hôm qua với tất cả tất cả những bận tâm lo lắng của nó, với những vui mừng […]

LÒNG BIẾT ƠN

Chỉ cần mở mắt tâm hồn, mở tai của trái tim bén nhạy . . . Chúng ta sẽ nhận ra muôn vàn lý do để cảm tạ Chúa cũng như những người chung sống với chúng ta.

★ ★ ★ ★ ★

Một văn sỹ đã viết:

Món quà đẹp nhất dành cho […]