Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: _Tiêu điểm

❤️Ngày 13-14-15 Tháng 3, 2020 – TĨNH TÂM MÙA CHAY – TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ * Houston TX

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu thập hình khổ giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn

Mến chào quý cha, quý soeurs and anh chị em trong Chúa Thánh Thần!

Con xin Mừng Lễ Giáng Sinh đến Quý Cha và mọi người! 

Nguyện Xin Chúa Giê-su Hài Đồng, Mẹ Maria và Thánh Cả Giu-se ở cùng quý cha, quý soeurs và anh chị em trong Đêm Giáng Sinh 2019 này. 

Nguyện Danh Giê-su, Đấng Em-ma-nu-el tuôn tràn tình yêu, niềm vui và ánh sáng hy vọng đầy tràn trong tâm hồn của mọi người!

Con cũng xin đính kèm thông tin Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh Linh tại giáo xứ St. Christopher, Houston ngày 13-14-15 tháng 3, 2020

“Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1 Ga 4:10)

Xin quý cha và mọi người chuyển thông tin này đến với mọi người! Con chân thành cám ơn!

BAN TỔ CHỨC TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ VỊ ĐẾN THAM DỰ TĨNH TÂM ĐỂ CẢM NGHIỆM TÌNH YÊU, HỒNG ÂN CỨU ĐỘ VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA, ĐƯỢC CHỮA LÀNH, GIẢI THOÁT, BIẾN ĐỔI VÀ CÓ ĐỜI SỐNG ĐẦY TRÀN THÁNH THẦN!

Lm. Phêrô-Maria Bùi Công Minh