Thông Báo

Chứng Nhân

LOẠI BÀI VIẾT: Chúa Thánh Thần

Nước trường sinh của Thánh Thần

Trích bài giáo huấn của thánh Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem

  Nơi người ấy, nước tôi cho sẽ trở thành một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Đó là thứ nước mới, nước hằng sống, vọt lên trên những ai xứng đáng. Tại sao lại gọi ơn Thánh Thần là nước? Hiển nhiên là vì vạn vật sống nhờ nước, vì nước sinh ra cỏ cây và động vật. Vì nước ấy rơi xuống cùng một kiểu một cách nhưng lại sinh nhiều công hiệu khác nhau : nơi cây dừa thì khác, nơi cây nho lại khác, nước là tất cả nơi vạn vật. Vì nước chỉ có một cách hiện hữu duy nhất, nên nó cũng không khác với chính mình. Quả vậy, mưa không thay đổi tính chất, dù rơi xuống mỗi nơi một khác, nhưng tùy theo cơ cấu của vật đón nhận mà nó sinh công hiệu thích hợp.

  Vì Thánh Thần là một, có cách hiện hữu duy nhất và bất khả phân, nên Người ban phát ân huệ cho ai nấy như Người muốn theo cũng một cách như thế. Và như cây khô đâm chồi nẩy lộc sau khi hút nước, thì linh hồn tội lỗi, nhờ sám hối đáng được ơn Thánh Thần, cũng sinh hoa kết trái công chính như vậy. Dù chỉ có một cách hiện hữu duy nhất, nhưng do ý Thiên Chúa và nhân danh Đức Ki-tô, Thánh Thần vẫn tạo ra nhiều năng lực khác nhau. 

  Thật vậy, Thánh Thần dùng miệng người này để giảng sự khôn ngoan, lấy lời ngôn sứ mà soi trí người kia, ban cho kẻ này quyền xua trừ ma quỷ, cho kẻ kia ơn giải thích Thánh Kinh, thêm sức cho kẻ này sống tiết độ, dạy cho kẻ kia biết thương người, cho người này biết ăn chay và tập sống đời khổ hạnh, cho người kia biết khinh chê những thú vui thể xác, cho kẻ khác nữa ơn chuẩn bị tử đạo. Khác nơi những kẻ khác, còn Người không bao giờ khác với chính mình như có lời chép : Thánh Thần tỏ mình ra cho mỗi người một cách, là vì ích chung.

  Người hiền từ, dịu dàng đến với chúng ta. nghĩ đến Người là ta thấy ngọt ngào, êm dịu. Ách của Người rất nhẹ nhàng. Ánh sáng rạng ngời của ơn thông hiểu báo cho biết trước Người sẽ đến. Người đến với tấm lòng của Đấng bảo trợ chân chính, vì Người đến cứu độ, chữa lành, dạy dỗ, bảo ban, thêm sức, an ủi, soi trí trước hết cho kẻ đón nhận Người, sau đó cho những ai khác đón nhận hoạt động của người ấy.

  Như người trước hết sống trong bóng tối, rồi sau đó bỗng nhiên khi mặt trời ló dạng, nhận được ánh sáng vào con mắt xác thể, thì những gì trước kia người đó không thấy, nay nhìn thấy rõ ràng. Cũng vậy, ai được coi là xứng đáng lãnh ơn Thánh Thần, thì tâm hồn được chiếu sáng và một khi trở thành siêu phàm, người đó nhìn thấy những điều trước đây mình không biết.