Thông Báo

Chứng Nhân

06.01.2019 Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh: Cv 18, 23-28; Ga 16:23-28

Ðọc I: Cv 18, 23-28 “Apollô trưng Thánh Kinh để minh chứng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô”.

LỜI CHÚA: Ga 16, 23b-28 “Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì […]

05.31.2019 Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng * BÀI HỌC VỀ TÌNH MẸ

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng (31-5) là ngày đưa chúng ta vào tình yêu sâu thẳm của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Qua cuộc thăm viếng này, các bà mẹ có thể tận hưởng niềm vui sâu xa của ơn gọi làm mẹ, niềm vui của việc chăm sóc lẫn nhau trên hành trình […]

05.31.2019 Thứ Sáu Mùa Thường Niên – Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng; Rm 12, 9-16; Lc 1, 39-56

Bài Ðọc I: Rm 12, 9-16 “Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn, và ân cần tiếp khách đỗ nhà”.

LỜI CHÚA: Lc 1, 39-56 “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một […]

05.30.2019 Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh; Cv 18, 1-8; Ga 16:16-20

Bài Ðọc I: Cv 18, 1-8 “Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ, và giảng trong hội đường”.

LỜI CHÚA: Ga 16, 16-20 “Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa […]

05.30.2019 Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh; Cv 18, 1-8; Ga 16, 16-20

Bài Ðọc I: Cv 18, 1-8 “Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ, và giảng trong hội đường”.

LỜI CHÚA: Ga 16, 16-20 “Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa […]

05.29.2019 Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh; Cv 17, 15. 22 – 18,1; Ga 16, 12-15

Bài Ðọc I: Cv 17, 15. 22 – 18,1 “Ðấng quý vị thờ mà không nhận biết, thì tôi xin loan báo Người cho quý vị”.

LỜI CHÚA: Ga 16, 12-15 “Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy […]

05.28.2019 Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh; Cv 16, 22-34; Ga 16, 5b-11

Bài Ðọc I: Cv 16, 22-34 “Anh hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu thoát”.

LỜI CHÚA: Ga 16, 5b-11 “Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy […]

05.27.2019 Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh: Cv 16:11-15; Ga 15:26-16:4

Bài Ðọc I: Cv 16, 11-15 “Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe những lời Phaolô giảng dạy”.

LỜI CHÚA: Ga 15, 26-16, 4 “Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi […]

❤️ Ngày 8, 9 & 10 Tháng 11 Năm 2019 TĨNH TÂM TÁI SINH TRONG THẦN KHÍ – Austin, TX

QUẢ TIM NÀO CHÚA GHÉP CHO CON?

“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vảo lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt”. (Ê-dê-ki-en 36,26).

ĐỨC THÁNH […]

05.26.2019 Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh, Năm C: Cv 16:1-2,22-29; Kh 21:10-14,22-23; Ga 14:23-29

Bài Ðọc I: Cv 15, 1-2. 22-29 “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”.

Bài Ðọc II: Kh 21, 10-14. 22-23 “Người chỉ cho tôi thấy thành thánh do Thiên Chúa từ trời gởi xuống”.

LỜI CHÚA: Ga 14, 23-29 “Thánh […]