Thông Báo

Chứng Nhân

04.30.2019 Mùa Phục Sinh – Thứ Ba Tuần II Thánh Piô V, Giáo Hoàng

፨ Bài Ðọc I: Cv 4, 32-37 “Họ một lòng một ý với nhau”.

LỜI CHÚA: Ga 3, 7-15 “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: […]

04.29.2019 Mùa Phục Sinh – Thứ Hai Tuần II Thánh Catarian Siêna, Trinh nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ)

፨ Bài Ðọc I: Cv 4, 23-31 “Khi họ cầu nguyện xong, thì được đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Chúa”.

LỜI CHÚA: Ga 3, 1-8 “Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, trong nhóm […]

❤️ 04.28.2019 – THÁNH LỄ BẾ MẠC Tĩnh Tâm Đại Lễ Kính LTXC tại San Jose, California (Phần 3)

HÃY ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA BAO DUNG và TỰA NƯƠNG BÊN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG!

BẾ MẠC ĐẠI LỄ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀ CHỮA LÀNH 

https://www.facebook.com/hanh1972/videos/2117902024925912/?t=19

Sunday 4/28/2019 BẾ MẠC ĐẠI LỄ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA VÀ CHỮA LÀNH San Jose, California

Posted by Minh Bui on Sunday, April 28, 2019

Mùa Phục Sinh […]

❤️ 04.28.2019 – CHỨNG NHÂN Tĩnh Tâm Đại Lễ Kính LTXC tại San Jose, California (Phần 2)

HÃY ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA BAO DUNG và TỰA NƯƠNG BÊN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG!

Hôm nay chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ân sủng tột đỉnh của LTXC thương ta và tìm cách thở mạnh mẽ hơn Thần Khí của Chúa Phục Sinh để có thể chia sẻ tình thương đó cho […]

❤️ 04.28.2019 – Tĩnh Tâm Đại Lễ Kính LTXC tại San Jose, California (Phần 1)

HÃY ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA BAO DUNG và TỰA NƯƠNG BÊN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG!

CA NGỢI VÀ THỜ LẠY LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Bài hát: CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG

1. Lạy Chúa! Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa! Ngài rộng […]

❤️ 04.27.2019 – THÁNH LỄ Tĩnh Tâm Đại Lễ Kính LTXC tại San Jose, California (Phần 2)

Thánh Lễ Saturday 4/27/2019Sám Hối: Đáp Ca: Dâng Lễ: Hiệp Lễ: Kết Lễ:THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Thánh Le Saturday 4/27/2019Sám Hối: Đáp Ca: Dâng Lễ: Hiệp Lễ: Kết Lễ:THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Posted by Minh Bui on Saturday, April 27, 2019

CHA MINH BÙI GIẢNG TRONG THÁNH […]

❤️ 04.27.2019 – Tĩnh Tâm Đại Lễ Kính LTXC tại San Jose, California (Phần 1)

HÃY ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA BAO DUNG và TỰA NƯƠNG BÊN LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG!

Phúc thay ai đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chổ nương than

TĨNH TÂM ĐẠI LỄ LCTXSAN JOSE APRIL 27-28, 2019 HÃY CHẠY ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA BAO DUNG VÀ TỰA NƯƠNG BÊN LÒNG […]

04.28.2019 Mùa Phục Sinh – CHÚA NHẬT II PHỤC SINH Năm C – Cv 5, 12-16; Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19; Ga 20, 19-31

፨ Bài Đọc I: Cv 5, 12-16 “Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”.

፨ Bài Đọc II: Kh 1,9-11a, 12-13. 17-19 “Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời”.

LỜI CHÚA: Ga 20, 19-31 “Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh […]

04.27.2019 Mùa Phục Sinh – Thứ Bảy Tuần Bát Nhật; Cv 4, 13-21; Mc 16, 9-15

፨ Bài Ðọc I: Cv 4, 13-21 “Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”.

LỜI CHÚA: Mc 16, 9-15 “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ […]

04.26.2019 Mùa Phục Sinh – Thứ Sáu Tuần Bát Nhật; Cv 4, 1-12; Ga 21, 1-14

፨ Bài Ðọc I: Cv 4, 1-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”.

LỜI CHÚA: Ga 21, 1-14 “Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa […]